More about Àlex Mitrani’s vision of the city here


Más sobre la visión que Àlex Mitrani tiene de Barcelona, aquí


Més sobre la Barcelona de l’Àlex Mitrani, aquí