Em trobo amb la cantaora Rosalía Vila (Barcelona, 1992) per fer-li alguns retrats. Trec la càmera i...

Continue reading