I am in the Ribera district with Carmen Litago, from fundació Roure, I dicover a reality that is often hidden. I cross the Born neighbourhood till I reach l’Estació de França. There Miguel Angel Aguiló, the first member of the architecture platform Q9 Magazine, presents his favorite building. And since I’m near the Parc de la Ciutadella, why not go for a little stroll? Sitting on a bench beside the Umbracle, is the architect Giacomo Alessandro who tells me about his project: Barcelona Desapareguda. The Ciutadella Campus of the University Pompeu Fabra, is on the other side of the park. Recall my days as a Humanities student and get slightly nostalgic when Maria Torrellas, from Q9 Magazine, explains to me her favorite building: el dipòsit de les agües. *


Estoy en el barrio de la Ribera y de la mano de Carmen Litago, de la fundación Roure, conozco una realidad que a menudo se esconde. Bajo, cruzando el Born, hasta la Estación de Francia. Allí me espera el Miguel Ángel Aguiló, el primero de los miembros de la revista de arquitectura Q9 Magazine que me presenta su edificio favorito. Y ya que estoy cerca del Parque de la Ciutadella, ¿por qué no dar un paseillo? Sentado en un banco junto al Umbracle, el arquitecto Giacomo Alessandro me habla de su proyecto: Barcelona Desapareguda. El campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, está al otro lado del parque. Rememoro mi etapa de estudiante de Humanidades y me invade una cierta nostalgia cuando María Torrellas, también vinculada a la Q9 Magazine, me explica su edificio favorito: el Depósito de las Aguas. *


Ja sóc al barri de la Ribera i de la mà de Carmen Litago, de la fundació Roure, conec una realitat que sovint s’amaga. Baixo, creuant el Born, fins a l’Estació de França. Allà m’espera el Miguel Àngel Aguiló, el primer dels membres de la revista d’arquitectura Q9 Magazine que em presenta el seu edifici preferit. I ja que estic a prop del Parc de la Ciutadella, perquè no fer-hi un tomb? Assegut en un banc al costat de l’Umbracle, l’arquitecte Giacomo Alessandro em parla del seu projecte: Barcelona Desapareguda. El campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, està a l’altre costat del parc. Rememoro la meva etapa d’estudiant d’Humanitats i m’envaeix una certa nostàlgia quan la Maria Torrellas, també vinculada a la Q9 Magazine, m’explica el seu edifici favorit: el Dipòsit de les Aigües. *