– Entrevistes, qüestionaris i sessions de fotos publicades a Barcelonogy
Vols augmentar la teva visibilitat, necessites comunicar una notícia o un esdeveniment, compartir una història, preservar una memòria o simplement necessites nou material fotogràfic? Et puc ajudar a assolir aquest objectiu d’una manera efectiva i original.

– Entrevistes o ressenyes amb fotografia per a altres mitjans
Si ets d’un mitjà, estic feliç de plantejar una col·laboració amb vosaltres (entrevistes, redacció, fotografia).
També, si ets una editorial i vols que desenvolupi un determinat tema relacionat, per exemple, amb algun col·lectiu barceloní, accepto encàrrecs.

– Retrats filmats
Siguis un individu, empresa o família. Barcelonogy crea retrats filmats en col·laboració amb Colibri Studio.

– Events & Consulting
Quan desitgis crear un esdeveniment barcelonògic, organitzo un dia (o més!) especial i personalitzat.
Si tens previst Barcelona i t’interessa un tema en particular, puc elaborar un llistat de recomanacions especialment dissenyades per a tu.


 

– Entrevistas, cuestionarios y sesiones de fotos publicadas en Barcelonogy
¿Quieres aumentar tu visibilidad? ¿necesitas comunicar una noticia o un evento, compartir una historia, preservar una memoria o simplemente necesitas nuevo material fotográfico? Te ayudo a conseguir este objetivo de una manera efectiva y original.

– Entrevistas o reseñas con fotografía para otros medios

Si eres de un medio, estoy feliz de plantear una colaboración con vosotros (entrevistas, redacción, fotografía).
También, si eres una editorial y quieres que desarrolle un determinado tema relacionado, por ejemplo, con algún colectivo barcelonés, acepto encargos.

– Retratos filmados
Seas un individuo, empresa o familia. Barcelonogy crea retratos filmados en colaboración con Colibri Studio.

– Eventos & Consulting
Cuando desees crear un evento barcelonògico, organizo un día (¡o más!) especial y personalizado.
Si tienes previsto viajar Barcelona y te interesa un tema en particular, puedo elaborar un listado de recomendaciones especialmente diseñadas para ti.


 

– Interviews, questionnaires and photo shoots published in Barcelonogy
Would you like to increase your online visibility? Do you need to communicate a story or an event, preserve a memory ordo just need new photographic material? I’ll help you achieve any of these goals in an effective and original way.

– Interviews and photo shoots for other media
If you work for any channel, I am happy discuss any collaboration possibilities with you (interviews, writing, photography).
Also, if you are a publisher and want to develop a particular related topic, for example, a Barcelona-based collective, I accept commissions.

– Filmed portraits

Whether you are an individual, company or family. Barcelonogy creates portraits filmed in collaboration with Colibri Studio.

– Events & Consulting
Whenever you want to create a barcelonogic event, I will  organize a special and personalized day (or weekend, or week, you name it!).
If you plan to travel to Barcelona and are interested in a particular subject, I can prepare a list of customized recommendations for you.