A A A
DSC02734

About

Vaig inaugurar Barcelonogy al setembre del 2013 amb la fita d’explicar Barcelona a través de la seva gent. Per mi, aquest projecte és com un gran escenari digital que permet aparicions diverses de veïns –tots som veïns– explicant allò que els ocupa en un determinat moment de les seves vides. Així, els lectors esbrinen progressivament amb qui comparteixen la ciutat. Barcelonogy ha estat una forma de retre homenatge a la diversitat d’identitats que conviuen en aquest magma urbà dins del qual ens trobem immersos. Les primeres cinquanta i escaig entrevistes, així com molts dels altres continguts publicats aquí, són el meu regal a la ciutat de Barcelona.  Espero que ho gaudiu!

Gabriela Zea Nadal (Barcelona, estiu 2016)


Inauguré Barcelonogy en septiembre de 2013 con la meta de explicar Barcelona a través de su gente. Para mí, este proyecto es como un gran escenario digital que permite apariciones varias de vecinos -todos somos vecinos- explicando lo que les ocupa en un determinado momento de sus vidas. Así, los lectores averiguan progresivamente con quién comparten la ciudad. Barcelonogy ha sido una forma de rendir homenaje a la diversidad de identidades que conviven en este magma urbano dentro del cual nos encontramos inmersos. Las primeras cincuenta y algo entrevistas, así como muchos de los otros contenidos publicados aquí, han sido mi regalo a la ciudad de Barcelona. ¡Espero que lo disfrutéis!

Gabriela Zea Navidad (Barcelona, verano 2016)


I started Barcelonogy in September 2013 aiming to explain Barcelona through its people. For me, this project is like a huge digital stage were many neigbors – yes, we are all neighbors– explain what occupies them at a certain moment in their lives. This is how readers can progressively find out who shares the city with them. Barcelonogy has been a way of paying tribute to the diversity of identities living in this urban magma within which we are immersed. The first fifty-something interviews, as well as many other content published here have been my gift to the city of Barcelona. I hope you enjoy it!

Gabriela Zea Nadal (Barcelona, summer 2016)