Here we have Barcelona by writer Susana Gross. She tells me: ‘I cut the paper in the shape of a heart because it is a city full of love. I adore the Agbar tower and I don’t conceive the Sagrada Familia without those little black dots, they represent people. Also there is a helicopter that is always flying over the Eixample and, about the mountains of Montjuic and Collserola, I just drew both together…’ Perfect.


Aquí tenemos Barcelona by la escritora Susana Gross. Me cuenta: ‘He cortado el papel en forma de corazón porque para mi la ciudad está llena de amor. Adoro la torre Agbar y no puedo concebir la Sagrada Família sin estos pequeños puntos negros, representan a personas. También hay un helicóptero que siempre vuela por encima del Eixample y, acerca de Montjuic y Collserola, simplemente los he puesto juntos…’ Perfecto.


Aquí tenim Barcelona by l’escriptora Susana Gross. Em diu: ‘He tallat el paper en forma de cor perquè aquesta ciutat està plena d’amor. Adoro la torre Agbar i no puc concebre la Sagrada Família sense aquests petits punts negres, representen persones. També hi ha un helicòpter que sempre vola per sobre l’Eixample i, pel que fa a Montjuïc i Collserola, simplement els he posat junts…’ Perfecte.