Penseu que és massa idealista afirmar que, en la nostra societat, l’empatia està creixent? Vaig...

Continue reading